Personalni boshqarish
• xodimni ishga olish
• nazorat va vazifalarni taqsimlash
Готовы увидеть ваш анатомический стол ?
ДА
НЕТ
Отступ
Готовы увидеть ваш анатомический стол ?
ДА
НЕТ
Готовы увидеть ваш анатомический стол ?
НЕТ